Nurmela

Aikuisten aistimonivammaisten kuntoutusyksikkö

Nurmela tarjoaa aikuisille kuurosokeille, aistimonivammaisille ja kommunikaatioon tukea tarvitseville kuntouttavia asumispalveluja, muita tarvittavia hoito- ja tukipalveluja, loma-asumista sekä lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja.

Aistivammaisuus on yksi ominaispiirre muiden piirteiden joukossa. Se vaikuttaa kuitenkin kokonaisvaltaisesti henkilön elämänhallintaan ja selviytymiseen arjessa.

Tietämys aistivammoista ja niiden seurannaisvaikutuksista on tärkeää aistivammaisten kanssa toimivalle henkilökunnalle. Tieto hyödyttää myös niitä asiakkaita, joilla on muita kommunikaatioon ongelmia aiheuttavia toimintarajoitteita.

Toimintaperiaatteet

  • Yksilöllisten kommunikaatiokeinojen löytäminen ja vahvistaminen.
  • Vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.
  • Tarjota asiakkaille tila, ääniympäristö ja valaistus, jotka ovat selkeät, turvalliset ja esteettömät.
  • Tarjotaan selkeä päivärytmi kuntoutujille.

”Mitä sanon sinulle, joka et ole koskaan kuullut sanoja? Miten näytän jotakin sinulle, joka et ole koskaan nähnyt? Olet silti kuullut ja nähnyt ihosi, tuntoaistisi ja koko kehosi kautta kaiken, mitä maailmassasi on ollut.

Mitä, jos minäkin näkisin ja kuulisin vain ihoni ja kehoni kautta ihmiset, kotini, ympäristöni ja koko ulkoisen maailmani? Miten toivoisinkaan löytäväni ihmisen, jonka kanssa jakaa omat kokemukseni. Jolle kertoa maailmastani sanoitta, minun tavallani”.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Nurmela
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 26 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1307

Yhteyshenkilöt

Heidi Lappi
Kuntoutuskoordinaattori
Puh. 050 389 9218
heidi.lappi@vaalijala.fi

Kirsi Sairanen
kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 050 389 9268
kirsi.sairanen@vaalijala.fi