Nuorten oppilaskodit

Vaalijalan nuorten oppilaskodit tarjoavat erityistä tukea tarvitseville nuorille tarpeenmukaista, yksilöllistä kuntoutusta ja tukea kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseen sekä itsenäistymiseen.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tilanteenarviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Nuoren kuntoutuksessa, sen suunnittelussa ja toteutuksessa on keskiössä nuori ja hänen perheensä, läheiset sekä oman kodin toimintaympäristön verkosto.

Nuoren kuntoutustarve voi lähteä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikatiivisista ja koulunkäynnistä johtuvista erityisen tuen tarpeista.

Nuoren kuntoutuksen yhteistyötiimiin kuuluvat

Palveluiden piiriin voi hakeutua ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöhön. Lisätietoa palveluista voi kysyä suoraan oppilaskotien johtajilta. Vaalijalan palveluihin ohjaudutaan oman kunnan sosiaalipalveluiden kautta tai terveydenhuollon lähetteellä.