Nenonpellon yksiköt

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäen Nenonpellossa on monipuolinen erityisryhmiä palveleva osaamiskeskus. Nenonpellon yksiköt keskittyvät erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, heidän kotejaan ja asumisyksikköjään tukevien lyhyt- ja pitkäaikaisten sekä intervalliperiaatteella toimivien kuntoutuspalvelujen järjestämiseen.

Yksiköihin hakeudutaan kotikunnan sosiaalitoimen kautta ja myös terveydenhuollon lähetteellä. Yhteyttä voi ottaa myös Vaalijalan poliklinikoihin, Nenonpellon yksiköiden sosiaalityöntekijöihin tai suoraan Nenonpellon kuntoutusyksiköihin.

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua

 • aistivammaisten kuntoutuksessa
 • autististen kuntoutuksessa
 • psykiatrisessa ja psykososiaalisessa kuntoutuksessa
 • erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa, kasvatustyössä ja opetuksessa
 • haastavissa oppimisvaikeuksissa
 • kommunikaation tukemisessa
 • monivammaisten lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksessa ja hoidossa
 • asumisvalmennuksessa
 • ikääntyvien kehitysvammaisten hoivassa ja ohjauksessa

Kullakin kuntoutusyksiköllä on oma erityinen osaamisalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti koulutusta. Kuntoutusyksikköjen työtä tukee moniammatillinen työryhmä. Kuntoutus toteutuu näyttöön perustuvilla kuntoutusmenetelmillä, esim. RAI-arviointi. Kuntoutus ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaan yhteistyössä läheisten, lähiyhteisön ja kotikunnan kanssa.

Asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan annettavat palvelut

 • apuvälineiden käytön suunnittelu, opastus, ohjaus ja lainaus
 • autismikuntoutusohjaus
 • fysioterapia
 • hammashuolto
 • perhetyö ja perheterapia
 • peruskouluopetus ja peruskoulun jälkeinen valmentava ja kuntouttava opetus
 • psykologien palvelut, yksilö- ja ryhmäterapia
 • puheterapia, AAC-ohjaus ja muu kommunikaatiota tukeva palvelu
 • seksuaalineuvojan ja seksuaaliterapeutin palvelut
 • sosiaalityöntekijöiden palvelut
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, erikoislääkärien palvelut, polikliiniset palvelut
 • toimintaterapia
 • päiväaikaisen toiminnan ohjaus
 • Vaalijalan poliklinikoiden palvelut
 • vapaa-ajan ohjattu toiminta
 • hengelliset palvelut
 • AVEKKI-palvelut

› Katso suurempi kartta

Vaalijala | Nenonpellon yksiköt
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 111 (vaihde)