Neliapila

Aikuisten autismikuntoutusyksikkö

Neliapila tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista kuntoutusta aikuisille autismin kirjon henkilöille. Tavoitteena on kuntoutujien elämänlaadun kohentaminen ja tasapainoinen elämä.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallinen ja rauhallinen ympäristö, jossa kuntoutettavan on mahdollista oppia ja kehittyä yksilöllisesti.
  • Keskeistä on yksilöllisen kommunikaation kehittäminen. Apuna käytetään vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä ja tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä.
  • Kuntoutuksen perustana on selkeä, säännöllinen sekä turvallinen päivärytmi.
  • Kuntoutuksessa huomioidaan kuntoutettavien ikääntymisen mukanaan tuomat, mm. perussairauksista johtuvat, haasteet.
  • Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaiden kuntoutuminen avopalveluiden piiriin.
     

Neliapila on mukana Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla –projektissa. Siinä tuetaan ja edistetään ikääntyvien autismin kirjon henkilöiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä hyvää ja mielekästä elämää.
› Lisätietoja projektista tästä

Kuvia / Neliapila

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Neliapila
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 22 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1308

Yhteyshenkilöt

Marja-Leena Härkönen
osastonhoitaja
Puh. 044 389 9691
marja-leena.harkonen@vaalijala.fi