Rumpu, marakassit, tamburiini ja kuvionuotteja.

Musiikinohjaus

Vaalijalan musiikinohjauksen tarjoaa monipuolista, asiakaslähtöistä ja kuntoutumista tukevaa musiikkitoimintaa. Menetelminä toiminnassa käytetään mm. yhdessä laulamista ja soittamista, väreillä ja kuvionuoteilla soittamaan harjoittelua, rentoutumista sekä musiikkiliikuntaa. Asiakkaat pääsevät harjoittelemaan musiikin tekemistä perinteisin ja digitaalisin menetelmin.

Musiikinohjauksen tavoitteena on asiakkaan itsetunnon vahvistaminen sekä omien vahvuuksien ja innostuksen löytäminen musiikin avulla. Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman kuntoutus- tai asumispalveluyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään musiikkitoiminnan sisältö, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa työskentelee musiikinohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilö- ja pienryhmäohjausta. Musiikkitoiminnassa asiakkaat pääsevät yhdessä ohjaajan kanssa suunnittelemaan yhteisiä musiikkitapahtumia.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen yksiköt voivat myös varata musiikkihuoneen bändisoittimineen käyttöönsä iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kuvagalleria

Musiikinohjaus
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja, musiikinohjaus

Puh. 050 389 9269