Muodot

Musiikkiterapian muotoja ovat

1. Aktivoiva musiikkiterapia
2. Toiminnallisia valmiuksia edistävä musiikkiterapia
3. Tukea-antava musiikkiterapia
4. Itsetuntemusta ja elämänhallintaa kehittävä musiikkiterapia
5. Analyyttinen musiikkiterapia
(Lähde: Ala-Ruona, Saukko % Tarkki 1998, 2007)

Moni meistä on huomannut, että musiikin parissa voi viihtyä, keskittyä, liikkua, rentoutua, aktivoitua tai rauhoittua. Musiikki ja musiikillinen tekeminen saattaa herättää meissä erilaisia emootioita. Musiikin eri ominaisuuksilla kuten rytmillä, melodialla, harmonialla, muodolla, dynamiikalla, sointivärillä on osuutensa musiikilliseen kokemukseen ja vaikuttavuuteen. Laulumainen kommunikointi lienee pohjana jopa nykyisenkaltaisen puheen syntymiselle. Musiikkiterapia tarjoaa mahdollisuuden luovan työskentelyn kautta ihmisenä kehittymiseen, oppimis- ja toimintakyvyn muokkaamiseen sekä oman vahvuuksien että toimintarytmin löytymiseen.

Yhteyshenkilöt

Heidi Jumppanen

Musiikkiterapeutti

Puh. 044 389 9757

heidi.jumppanen@vaalijala.fi