Majakka

Lasten ja nuorten hoidollinen kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Majakka on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Majakka tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista sekä intervallijaksoin toteutettavaa hoidollista kuntoutusta. Tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn säilyttäminen sekä toiminnallisuuden ja mahdollisesti oman toimintakyvyn lisääminen.

Toimintaperiaatteet

  • Kuntoutuksella ja hoidolla tuetaan kokonaisvaltaisesti omatoimisuutta sekä ylläpidetään ja lisätään lapsen tai nuoren omaa toimintakykyä.
  • Majakassa kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti jäsenneltyjen päivä- ja viikko-ohjelmien mukaisesti. Itse kunkin vuorovaikutukseen ja omaan kommunikaation tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
  • Lapset ja nuoret osallistuvat Majakan kuntoutusjakson aikana Seurakuntaopiston järjestämään päivätoimintaan, Arjen suolaan.
  • Kuntoutus tapahtuu yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien pohjalta yhteistyössä lapsen tai nuoren, hänen perheensä, moniammatillisen työryhmän sekä muun verkoston kanssa.

Kuntoutusjakson aikana lapsella ja nuorella on mahdollisuus käyttää kuntoutuskeskuksen tarjoamia monipuolisia tukipalveluja.

Kuvia / Majakka

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Majakka
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistokäytävä 25 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1301

Yhteyshenkilöt

Anne Janhunen
Anne Janhunen
oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9628
anne.janhunen@vaalijala.fi