Hallitus

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet v. 2017 - 2021:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Yksikönjohtaja Anja Manninen, pj. (KESK) Pieksämäki Katariina Mutka, Mäntyharju
Opetusneuvos Veijo Koljonen, vpj. (SDP) Suonenjoki Pirjo Hänninen, Tervo
Yrittäjä, psykoterapeutti Sirpa Alho-Törrönen (KOK) Kuopio Hannu Ylönen, Tervo
Terveydenhuoltoalan opettaja Mervi Eskelinen (PS) Pieksämäki Anne Korhola, Mikkeli
Tukipalvelukoordinaattori Seppo Hujanen (KOK) Mäntyharju Mari Blommendahl, Pieksämäki
Ovityöntekijä Markku Häkkinen (SDP) Juva Tauno Nurmio, Enonkoski
Yritysasiamies Paavo Karvinen (SDP) Pieksämäki Kaija Kollanus, Pieksämäki
Sairaanhoitaja Mirja Koski (VIHR) Mikkeli Tiia Rautio, Mikkeli
Maatalousyrittäjä Jaakko Leskinen (KESK) Kuopio Heikki Haatainen, Vesanto
Tradenomi Henna Pitkänen (VAS) Leppävirta Raija Hassinen, Siilinjärvi
Käyttöpäällikkö Jorma Räsänen (KESK) Kaavi Matti Ahonen, Rautavaara
YTS maatalousteknikko Miika Soini (KESK) Savonlinna Ari Kantanen, Savonlinna
Terveydenhoitaja Maarit Tarvainen (KESK) Tervo Minna Back-Hytönen, Vesanto

Yhtymäkokous

Yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat:

Kunta Edustaja Varaedustaja
Enonkoski Anneli Malmstedt Tauno Nurmio
Hartola Sanna-Kaisa Tervala Matti Tanskanen
Hirvensalmi Pirkko Luntta Kaisa Pasonen
Iisalmi Pekka Pirhonen
Elina Puustinen
Kyösti Kauppinen
Senni Martikainen
Joroinen Salme Viljakainen
Hannu Viirimaa
Rauni Janhunen
Mari Huupponen
Juva Tapio Paunonen Markku Häkkinen
Kaavi Jorma Räsänen
Antti Miettinen
Hilkka Tiilikainen
Elvi Heikkinen
Kangasniemi Kari Luukkainen
Kaija Koskinen
Ilkka Tanttu
Markus Ravolainen
Keitele Kaija Tuomaala Eeva Räty
Kiuruvesi Ahti Kilvensalmi
Tapani Pennanen
Sari Lappalainen
Tapani Pennanen
Kuopio Maija Svärd
Timo Kumlin

Ei varaedustajia

Lapinlahti Aaro Kubin
Minna Jääskeläinen
Markku Ukkonen
Tanja Jokiniemi
Leppävirta Anja Aholainen Ei varaedustajaa
Mikkeli Soile Kuitunen
Vesa Pöntinen
Satu Taavitsainen
Perttu Noponen
Muurame Irja Seilola
Simo Oksanen
Aki Lilja
Jukka Kaistinen
Mäntyharju Leena Pekkanen
Jaana Lopperi
Raimo Leppäkumpu
Matti Nykänen
Pertunmaa Tuula Närhi-Sireeni Aini Pöyry
Pieksämäki Yrjö Merikoski
Liisa Ruokoselkä
Heimo Kontro
Rita Ruotsalainen
Pielavesi Timo Pennanen Paavo Lipponen
Puumala Kaija Hannula Keijo Montonen
Rantasalmi Olli-Pekka Nykänen
Katja Korhonen
Tiina Tilaéus
Mirja Repo-Ketola
Rautalampi Anne Karhunen
Hannu Korhonen
Tiina Puranen
Linda Nissinen
Rautavaara Jorma Korhonen Maija Kärkkäinen
Savonlinna

Kirsi Torikka
Ville-Veikko Valjus

Katri Ihalainen
Matti Kaukoranta
Siilinjärvi Raija Hassinen Pirjo Niemitz
Sonkajärvi Anja Väisänen Seppo Kainulainen
Sulkava Pietari Virtanen Hannamari Autio
Suonenjoki Marja-Leena Väisänen
Juha Markkanen
Päivi Markkanen
Petri Suihkonen
Tervo Pirjo Hänninen
Hannu Ylönen
Anja Pulkkinen
Pirkko-Liisa Hätinen
Tuusniemi

Heli Miettinen

Hanna Mustonen
Varkaus Anita Rikalainen
Reetta Karttunen
Ei varaedustajaa
Soile Merilä
Vesanto Satu Hänninen Anna-Riitta Raatikainen
Vieremä Matti Karppinen Matti Immonen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet v. 2017 - 2021:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Toimitusjohtaja Pekka Seppä, pj. (KOK) Pieksämäki Helena Kontturi, Mikkeli
Yrittäjä Anita Rikalainen, vpj. (SDP) Varkaus Reijo Hämäläinen, Mikkeli
Sairaanhoitaja Mervi Heinonen (KESK) Juva Jari Jalkanen, Mikkeli
Rakennusinsinööri Heikki Ropponen (KESK) Leppävirta Olli Koponen, Varkaus