Liikkuvat kuntoutuspalvelut

Liikkuvat kuntoutuspalvelut ovat osa Vaalijalan kuntoutuksen kokonaisuutta. Nimikin jo kertoo, palvelut liikkuvat sinne missä niitä tarvitaan. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa on ainakin viisi näkökulmaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, heidän perheidensä ja lähiympäristönsä tukemiseen. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen toiminta pohjaa näyttöön eli tutkittuun tietoon perustuville menetelmille ja pitkälle kokemukselle.

Tilannearviointi ja konsultointi

Jos henkilö joutuu toimintaympäristössään vakaviin pulmatilanteisiin, tulee asiantunteva tilannearvio tehdä paikan päällä. On mahdollista, että kuntoutusjaksolla ei päästä kiinni näihin tilanteisiin eikä niitä edes välttämättä siellä synny. Joskus asiantuntijoiden konsultatiivinen apu asiakkaan lähiympäristölle voi riittää tilanteen laukaisemiseksi. Todennäköistä ainakin on, että kuntoutusjakso voidaan suunnitella ja toteuttaa paremmin, kun paikanpäällä tehdyt havainnot asiakkaan vuorovaikutuksesta ympäristönsä kanssa ovat käytettävissä. Tästä voi olla myönteisenä seurauksena tarvittavan kuntoutusjakson lyhentyminen.

Kuntoutuksen tulosten varmistaminen

Toinen tavoite liikkuvissa kuntoutuspalveluissa on kuntoutusjakson tulosten vieminen asiakkaan lähiympäristön tietoisuuteen ja käyttöön. Kuntoutusjaksojen kirjalliset palautteet, suositukset ja lausunnot ovat tärkeitä, mutta kuntoutuksen jatkuminen edellyttää asiakkaan läheisiltä toimenpiteitä tai toimintatapojen muutoksia. Liikkuva kuntoutuspalvelu on elementti, jolla pyritään varmistamaan, että tarvittava tieto ja osaaminen tulevat käyttöön asiakkaan arjessa tai jatkokuntoutuksessa.

Perhe- ja yhteisötuki

Kolmas ulottuvuus on perhe tai yhteisö, jossa erityistä tukea tarvitseva henkilö vaikuttaa. Perhe on kokonaisuus, johon kuuluu muitakin jäseniä. Lapsen ja nuoren kohdalla perhe on lähes aina hänelle paras lähiyhteisö. Perheen selviytymistä arjessa edesauttaa, että kaikki sen jäsenet tulevat huomioiduksi ja vuorovaikutus perheessä toimii. Liikkuvissa kuntoutuspalveluissa asiakkaana voi olla koko perhe, jolloin päästään kiinni vuorovaikutukseen ja arjen ratkaisuihin, joilla on merkitystä erityisen perheenjäsen hyvinvointiin. Samoja asioita tapahtuu myös yhteisöissä, joissa erityistä tukea tarvitseva henkilö on. Konsultaatio voidaan kohdistaa yhteisöön ja miettiä yhdessä, miten sen sisällä vuorovaikutusta voitaisiin parantaa ja kuntoutusta edistäviä toimia tukea.

Palvelut tien päällä tai etänä

Neljäs näkökulma on Itä-Suomi harvaanasuttuna alueena. Useita palveluita, joita on toteutettu vastaanottotoimintana, voidaan tehdä myös asiakkaan luona. Palvelujen liikkuvuus vähentää asiakkaan tarvetta liikkua. Samalla asiantuntija voi havaita jotain sellaista, joka hyödyttää kuntoutusprosessia. Etätyöskentelyn mahdollisuudet paranevat jatkuvasti ja tietotekniikka on arkipäiväistynyt. Voimme tarjota soveltuvia kuntoutuspalveluja myös etänä.

Kustannukset ja suuret kustannukset

Viimeinen näkökulma on kustannukset. Liikkuvat kuntoutuspalvelut maksavat ja niiden käyttämistä voidaan viivästyttää. Jos tilanne laukeaa itsestään tai paikallisella tuella niin hyvä. Jos niin ei käy vaan syntyy pitkittynyt kriisi, liikkuvien kuntoutuspalvelujen mahdollisuudet onnistua heikkenevät. Palvelujen järjestämisvastuussa oleva viranomainen voi joutua tilanteeseen, jossa kriisin selvittämisen kustannukset ovat kymmenkertaiset liikkuvien kuntoutuspalvelujen käyttöön verrattuna. Yksilötasolla menetykset voivat olla suuremmat.