Lasten ja nuorten oppilaskodit

Vaalijalan lasten ja nuorten oppilaskodit tarjoavat erityistä tukea tarvitseville tarpeenmukaista, yksilöllistä kuntoutusta ja tukea kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tutkimusta ja tilanteenarviointia tai pidempiaikaista kuntoutusta sekä myös intervallikuntoutusta lapsen ja nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lapsen ja nuoren kuntoutuksessa, sen suunnittelussa ja toteutuksessa on keskiössä lapsi, nuori ja hänen perheensä, läheiset sekä oman kodin toimintaympäristön verkosto.

Lapsen ja nuoren kuntoutustarve voi lähteä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikatiivisista, koulunkäynnistä ja myös lastensuojelun tarpeesta johtuvista erityisen tuen tarpeista.

Lapsen ja nuoren kuntoutuksen yhteistyötiimiin kuuluvat