Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutus

Ikärakenne: Lapsi on alle 18-vuotias. Nuori on noin 13 - 24-vuotias. Yli 18-vuotiaat ovat eri yksiköissä kuntoutuksessa kuin alle 18-vuotiaat. Aikuinen on yli 18-vuotias henkilö.

Lasten ja nuorten kuntoutusprosessien tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille henkilöille tutkimusta ja palvelunkartoitukseen johtavaa kuntoutussuunnittelua Vaalijalaan tulevien lähetteiden perusteella. Kuntoutus/palvelusuunnitelman perusteella Vaalijala voi tarjota asiakkaan tarvitsemaa yksilöllisesti suunniteltua palvelupakettia, joka voi koostua omaan elinympäristöön annettavista palveluista tai osaamis- ja tukikeskuksen palveluja joko polikliinisesti tai oppilaskodeissa ja kuntoutusyksiköissä. Tavoitteena on tarjota kuntoutujalle mahdollisimman hyvä tuki, jotta hän selviytyisi elämässään omassa elinympäristössään. Lasten ja nuorten palveluissa voivat tulla kyseeseen myös lastensuojelun tukitoimet Vaalijalan tuottamina.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutusprosessi

Vaalijalan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutusprosessi muodostuu kotiin ja omaan elinympäristöön annettavasta tutkimuksesta, kuntoutuksesta, terapiasta, ohjauksesta ja valmennuksesta sekä moniammatillisesta verkostokuntoutustyöstä, kommunikointiohjauksesta sekä oppilaskodeissa tuotetuista palveluista. Lapsella ja nuorella voi olla fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen erityisen tuen, kuntoutuksen ja hoidon tarvetta. Lapsella ja nuorella ei tarvitse olla kehitysvammadiagnoosia.

Kuntoutusohjaus, tuki, valmennus ja terapiat kotiin ja omaan elinympäristöön

Vaalijalan liikkuvat palvelut tekevät työtä asiakkaiden omaan elinympäristöön. Kuntoutusohjaajat ja muut kuntoutukseen perehtyneet henkilöt, kuten neuropsykiatriset valmentajat, AAC-ohjaaja tai toimintaterapeutti voivat sovitusti tulla kotiin, päiväkotiin, kouluun tai muuhun päivittäiseen toimintoon tai työhön antamaan tukea arjen pulmatilanteisiin. Myös Sateenkaaren erityiskoulu voi sovitusti tulla antamaan tukea omalle paikkakunnalle ja tarjota osaamistaan. Perhetyö on yksi liikkuvien kuntoutuspalvelujen muoto.

Lasten ja nuorten oppilaskodit Nenonpellossa

Lasten tutkimusta, kuntoutusta ja valmennusta voi saada lasten oppilaskodeissa, joita on Ankkuri, Kompassi, Simpukka ja Majakka. Kuntoutus, tutkimus ja tilanteen kartoitus voi olla lyhytaikaisia tutkimusjaksoja, pidempiaikaista kuntoutusta ja intervallimuotoista kuntoutusta, valmennusta ja terapiaa.

Nuorten tutkimusta, kuntoutusta ja valmennusta voi saada nuorten oppilaskodeissa, kuten Avain, Luotain ja Koivu, jossa kuntoutus voi olla tutkimusjaksoja, tilanteen kartoitusta, lyhyt- tai pitkäaikaista kuntoutusta tai intervallikuntoutusta, terapiaa ja valmennusta.

Omakotitaloissa Naarajärvellä ja Pieksämäen keskustassa sijaitsevat 5-paikkaiset oppilaskodit Sukkula, Eetun talo, Koivu 3 ja Koivu 4 tarjoavat jatkokuntoutusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille Nenonpellon yksiköiden alaisuudessa.

Peruskouluikäiset lapset ja nuoret käyvät aivan lyhimmilläkin jaksoilla oppilaskodissa Sateenkaaren erityiskoulua ja peruskoulun päättyessä voi opetusta saada toisen asteen valmentavissa ryhmissä.

Henkilöstö on koulutettu erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.

Yhteydenotot: Vaalijalan sosiaalityöntekijät ja kuntoutusyksiköt.

Yhteyshenkilöt

Maarit Rantakurtakko
Maarit Rantakurtakko
kuntoutuksen johtaja
Puh. 050 389 9204
maarit.rantakurtakko@vaalijala.fi