Laatutyö

Olemme rakentamassa ISO 9001; 2015 standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää joka valmistuu vuoteen 2018 mennessä. Laatutyö on osa jokaisen työntekijän työtä. Sen tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen ja sen liittäminen osaksi normaalia toimintaa. Laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta vastaa laatupäällikkö Merja Jäppinen merja.jappinen(at)vaalijala.fi

Laatutyömme painopistealueita tällä hetkellä:

  • Asiakaskeskeinen toiminta; kehitämme asiakaspalautejärjestelmäämme entistä toimivammaksi ja monipuolisemmaksi. Otamme mielellämme vastaan palautetta. Palautteen voi antaa suoraan henkilökunnalle tai nettisivujen kautta.
  • Prosessin toimivuus; olemme kuvanneet ydinprosessimme sähköiseen IMS- toimintajärjestelmään. Kehitämme prosessien sujuvuutta, toimintatapoja ja yhteistyötä.
  • Asiakasturvallisuus; käytössämme on HaiPro- vaaratapahtuminen raportointijärjestelmä ja selkeät menettelytavat poikkeamien käsittelyä varten. Vaaratapahtumien raportointi on osa toiminnan arviointia ja kehittämistä.
  • Omavalvontasuunnitelmat; yksiköiden laatimat omavalvontasuunnitelmat toimivat palvelujen laadun ja kehittämisen työvälineenä.