Autismikuntoutusohjaus

Autismikuntoutusohjaus on konsultointia ja ohjausta autismin/neuropsykiatrian kirjon henkilöille, heidän läheisilleen ja yhteistyötahoille. Kuntoutusohjauksen keskeinen tehtävä on tukea henkilöiden kuntoutumista, omaa kykyä selviytyä arkielämässä ja kuntouttajien toimintaa taitojen vahvistamiseksi.

Autismikuntoutusohjaus on osa Vaalijalan kuntayhtymän tuottamia liikkuvia asiantuntijapalveluja.

Autismikuntoutusohjauspalvelut

  • Ensitiedon antaminen perheille
  • Konsultoiva ohjaus/ohjauskäynnit toimintaympäristöihin (koti, päiväkoti, koulu, palvelukodit, työ- ja toimintakeskukset jne.): Tarjoamme tukea kuntoutuksen toteuttamiseen (mm. struktuurien luomiseen, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen tukemiseen, haastavan käyttäytymisen pulmien ratkaisemiseen, aistipulmien havaitsemiseen ja huomioimiseen).
  • Ohjauskäyntien sisältö ja tavoitteet sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
  • Arvioinnit: autismikuntoutukseen liittyvien arviointien tekeminen ja hyödyntäminen kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • Kouluttaminen: perustietoa autismista -koulutusta koulutuskeskus Myötätuulessa ja tilauksesta

Alue-Aune toiminta: alueellisen ja valtakunnallisen verkostoitumisen tukeminen ja tiedon välittäminen (Autismi- ja Aspergerliitto)

Palveluihin hakeutuminen

  • yhteydenotto kotikunnan sosiaali- tai terveystoimeen, Vaalijalan kuntayhtymän sosiaalityöntekijöihin tai kuntoutusohjaajiin
  • lähete hoitavalta taholta
  • konsultoiva ohjaus/ohjauskäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, palvelun maksaa kotikunnan sosiaali- tai terveystoimi

Yhteystiedot

Kuntoutusohjaus

Yhteyshenkilöt

Martti Hakkarainen
Martti Hakkarainen
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9247
martti.hakkarainen@vaalijala.fi

Satu Jouha
Satu Jouha
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 044 389 9702
satu.jouha@vaalijala.fi

Nina Kallio
Nina Kallio
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9361
nina.kallio@vaalijala.fi

Noora Valkonen
Noora Valkonen
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 044 389 9661
noora.valkonen@vaalijala.fi