Kouluttajien esittelyt

Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja
Toimin autismin kirjon kuntoutusohjaajana Vaalijalan kuntayhtymän alueella tarjoten mm. konsultaatio- ja ohjauspalveluja autisminkirjon asiakkaille ja heidän lähiyhteisöilleen. Lisäksi toimin Savon alueen Alue-Aunena. Toimin myös autismin kirjon kouluttajana.

Silja Ikonen, johtava puheterapeutti

Janika Jäntti, ohjaaja, seksuaalineuvoja

Niko Kivimäki, AVEKKI -kouluttaja
"Jotta voi olla ihminen, täytyy olla joku, jolle olla ihminen". Minulla on etuoikeus olla todistamassa ihmettelyäsi ja oivalluksiasi. Sinussa on jo kaikki.

Jari Lappalainen, ohjaaja, seksuaalineuvoja
Annan asiakkaille liikunta- ja terveyskasvatusta - ohjaan ja kannustan omatoimiseen liikkumiseen. Tehtävänäni on myös antaa suosituksia liikuntamahdollisuuksista osastoille, koululle ja eri toimipisteisiin. Työtehtäviini kuuluu myös seksuaalineuvonta ja -kasvatus yksilöllisesti ja erilaisissa ryhmissä sekä konsultaatiot ja liikkuvat seksuaalineuvontapalvelut osastoille, poliklinikoille, työpisteille ja ulkopuolisille tahoille tilausten mukaan. Toimin seksuaalikasvatuksen valmiuksien ja taitojen kouluttajana.

Heidi Laurila, kommunikaatio-ohjaaja

Outi Manunen, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki

Marjo Miettinen, kommunikaatio-ohjaaja

Mari Niinivirta, asiantuntijapalvelujen päällikkö, seksuaaliterapeutti (NACS)
Koulutukseltani olen kehitysvammaisten ohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) ja seksuaaliterapeutti (NACS) sekä lisäksi minulla on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. Minulla on pitkä työkokemus erilaisista vammaisalan työtehtävistä ja olen toiminut päätoimisena vammaistyön ja kuntoutuksen opettajana ammattikorkeakoulussa. Koulutan seksuaalisuuteen, kuntoutukseen ja yhteisöjen vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista.  

Mirka Oksanen, kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki

Irma Papinniemi, kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Minulla on pitkäaikainen kokemus ja vahvaa osaamista vaikeavammaisten ja aistimonivammaisten henkilöiden vuorovaikutuksen tukemisesta ja korvaavista kommunikointikeinoista. Työhistoriani Vaalijalassa on todella pitkä ja aiemmasta päivätoiminnan ohjaajan työstäni tulee luovan toiminnan keinot, jotka yhdistyvät multisensoon. Koulutan puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöä ja multisensorisen toiminnan keinoja kuntoutuksessa.

Markus Sundin, psykologi, psykoterapeutti

Anja Vehviläinen, toimintaterapeutti
Olen käynyt toimintaterapian syventävät opinnot, NDT- ja SI-terapiakoulutukset, lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -opinnot (AMK) sekä draamakasvattajan peruskoulutuksen (JYO). Tällä hetkellä minulla on meneillään työnohjaajaopinnot, joista valmistun 2015 joulukuussa. Minulla on pitkä työkokemus moni- ja vaikeavammaisten lasten ja nuorten puolelta. Tällä hetkellä asiakkaani ovat kaikenikäisiä, painottuen kuitenkin lapsiin ja nuoriin. Toimin myös aistitiedon käsittelyn teemojen kouluttajana.

Katriina Vepsäläinen, kouluttaja

Marja Vilkki, kommunikaatio-ohjaaja

Nina Vonkkanen, autismikuntoutusohjaaja
Toimin autismin kirjon kuntoutusohjaajana Vaalijalan kuntayhtymän alueella tarjoten mm. konsultaatio- ja ohjauspalveluja autisminkirjon asiakkaille ja heidän lähiyhteisöilleen. Lisäksi toimin Savon alueen Alue-Aunena. Toimin myös autismin kirjon kouluttajana.

Hanna Ylönen, AVEKKI-kouluttaja

Jamil Zidani, AVEKKI-kouluttaja
Minulle jokainen koulutus on mahdollisuus oivaltaa uutta, nähdä asioita laajemmin ja ymmärtää. Kouluttajana koen olevani matkalla, joka vie minua syvemmälle metsään, paikkoihin, joiden en tiennyt olevan olemassa. Kun tulee hyvä hetki, pysähdyn ja ihmettelen, ihastun taas uuteen maisemaan, ääneen ja tuoksuun.
Toivotan sinut tervetulleeksi koulutukseeni -yhdessä innostumaan, oppimaan ja oivaltamaan.

Yhteyshenkilöt

Martti Hakkarainen
Martti Hakkarainen
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9247
martti.hakkarainen@vaalijala.fi

Janika Jäntti
Janika Jäntti
ohjaaja, seksuaaliterapeutti
Puh. 050 389 9357
janika.jantti@vaalijala.fi

Nina Kallio
Nina Kallio
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9361
nina.kallio@vaalijala.fi

Niko Kivimäki
Niko Kivimäki
vastaava kouluttaja
integratiivinen työnohjaaja
Puh. 050 389 9489 niko.kivimaki@vaalijala.fi

Jari Lappalainen
Jari Lappalainen
ohjaaja
Puh. 050 389 9230
jari.lappalainen@vaalijala.fi

Heidi Laurila
Heidi Laurila
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Toimivapaalla 13.1.-31.12.2020
Sij. Marjo Miettinen

Outi Manunen
Outi Manunen
kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9741
outi.manunen@vaalijala.fi

Marjo Miettinen
Marjo Miettinen
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 050 389 9390
marjo.miettinen@vaalijala.fi

Mari Niinivirta
Mari Niinivirta
asiantuntijapalvelujen päällikkö, seksuaaliterapeutti (NACS)
Puh. 044 389 9654
mari.niinivirta@vaalijala.fi

Mirka Oksanen
Mirka Oksanen
kommunikaatio-ohjaaja, viittomakielen ja puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9822
mirka.oksanen@vaalijala.fi

Irma Papinniemi
Irma Papinniemi
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 050 389 9331
irma.papinniemi@vaalijala.fi

Markus Sundin
johtava psykologi, psykoterapeutti
Puh. 050 389 9260
markus.sundin@vaalijala.fi

Anja Vehviläinen
Anja Vehviläinen
toimintaterapeutti
Puh. 050 389 9429
anja.vehvilainen@vaalijala.fi

Marja Vilkki
Marja Vilkki
kommunikaatio-ohjaaja, puhevammaisten tulkki
Puh. 044 389 9617
marja.vilkki@vaalijala.fi

Jamil  Zidani
Jamil Zidani
kouluttaja
Puh. 044 389 9890
jamil.zidani@vaalijala.fi