Konsultoiva sairaanhoitaja

Konsultoiva sairaanhoitaja tuo psykiatrisen hoidontarpeen arvioinnin, psykiatrisen hoitotyön keinot, näkökulman sekä ohjauksen asiakkaan, hänen lähipiirinsä sekä ohjaavan henkilöstön käyttöön ja tueksi. Toiminta on ensisijaisesti arviointi-ja ohjauskäyntejä asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä.

Tavoitteena on asiakkaan psyykkisen voinnin arviointi ja tukeminen sekä osaltaan vähentää ja ennaltaehkäistä laitoskuntoutusjaksojen tarvetta. Tarvittaessa konsultoiva sairaanhoitaja toimii Vaalijalan poliklinikoilla osana moniammatillista työryhmää. Toiminta käynnistyy poliklinikoiden kautta ja alkaa arviointikäynnein.  

Palvelukuvaus / Konsultoiva sairaanhoitaja

KONSULTOIVA SAIRAANHOITAJA

Kenelle

Konsultoiva sairaanhoitaja tuo psykiatrisen hoidontarpeen arvioinnin, psykiatrisen hoitotyön keinot ja näkökulman sekä ohjauksen asiakkaan ja hänen lähipiirinsä käyttöön ja tueksi. Ensisijaisesti toiminta on liikkuvaa työtä asiakkaiden toiminta- ja elinympäristöissä. Konsultoiva sairaanhoitaja toimii tarvittaessa osana moniammatillista työryhmää poliklinikoilla.

Tavoite

Asiakkaan psyykkisen voinnin arviointi ja tukeminen.

Hyödyt

Asiakkaan palvelutarpeeseen vastataan nopeasti ja asiakkaan tutussa toimintaympäristössä. Mahdollisesti vältetään tilanteen pitkittyminen ja pahentuminen ja jopa ehkäistään laitoskuntoutusjakson tarvetta.

Palvelun sisältö

Tyypillisiä perusteita palveluntarpeelle on psyykkinen tai sellaiseksi epäilty oireilu, kriisiytynyt tilanne, tehdyt psyykelääkityksen muutokset tai niiden tarpeen alustava arviointi, niiden vasteen seuranta ja mahdollisten sivuvaikutusten seuranta ja arviointi, haastava ja/tai aggressiivinen käyttäytyminen, psyykkisen voinnin arviointi tai seuranta, psykoedukaatio, asiakasta hoitavan työryhmän ohjaaminen ja tukeminen, asiakkaalle erikseen suunnitellut psyykkistä vointia ja toimintakykyä tukevat keskustelukäynnit sekä tarvittaessa yhteistyö paikallisten tahojen ja toimijoiden kanssa tarvittavan tuen ja hoidon järjestämiseksi. Konsultoiva sairaanhoitaja vastaa palveluntarpeeseen nopeasti ja joustavasti olematta kuitenkaan päivystysluontoista.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Toiminta käynnistyy palveluntarpeesta arviointikäynnein, joita on ti-lanteen mukaan 1-3 riippuen asiakkaan tilanteesta.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan. 

https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Sami Niskanen, Konsultoiva sairaanhoitaja, puh. 044 389 9791

päiväys 23.2.2021

Yhteyshenkilöt

Sami Niskanen

Konsultoiva sairaanhoitaja

Puh. 044 389 9791

sami.niskanen@vaalijala.fi