Kompassi

Lasten ja nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Kompassi tarjoaa kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, joilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Kompassiin voidaan tulla joko sosiaalipalveluiden kuten vammaispalveluiden ja lastensuojelun tarpeissa tai terveydenhuollon lähetteellä. Kompassi toimii yhteistyössä Sateenkaaren erityiskoulun kanssa.  

Kuntoutusyksikössä toteutetaan pitkäaikaiskuntoutusta lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kuntoutus ja hoito perustuvat vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen. Kuntoutuksessa huomioidaan lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden tukeminen, vahvistaminen ja omien valintojen mahdollistaminen. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen ja nuoren, hänen läheistensä ja verkostonsa kanssa. Kuntoutuksessa painottuu lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen siten, että hänen arkielämän ja sosiaaliset taitonsa lisääntyvät ja vahvistuvat. Tavoitteena on löytää toimintamalleja sekä kuntoutusmenetelmiä tukemaan lapsen ja nuoren selviytymistä arjessa, koulussa, kotona sekä jatkokuntoutuksessa.

Toimintaperiaatteet

  • Oppilaskoti Kompassi tarjoaa turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutus ja hoito perustuvat vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) viitekehyksen mukaiseen hoitosuhteeseen.
  • Lapselle ja nuorelle taataan selkeä päivärytmi ja säännöllinen, turvallinen, tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.
  • Tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle hänen kehitystään tukevia toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
  • Toiminnallinen kuntoutus sekä muut terapiamuodot tukevat kuntoutusta. Kuntoutuksen suunnittelusta vastaa moniammatillinen työryhmä.
  • Käytössämme on ryhmäharjoitusmenetelmä (ART) tunteiden hallintaan aggressiivisesti käyttäytyville lapsille ja nuorille.
  • Kompassin lapset ja nuoret käyvät Sateenkaaren erityiskoulussa peruskoulua.

Perhe- ja verkostotyö mahdollistavat lapselle ja nuorelle sopivien jatkomahdollisuuksien löytymisen. Kuntoutusjakson jälkeen lapsi tai nuori siirtyy kotiin, perhekotiin tai jatkokuntoutukseen.

Kompassin tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Kompassi
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 32 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Vuoksi puh. 050 3899 312
Luode puh. 050 3899 281

Yhteyshenkilöt

Anna-Stina Jantunen
Vastaava sairaanhoitaja
Puh. 050 389 9467
anna-stina.jantunen@vaalijala.fi

Reetta Kosola
Kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 050 389 9311
reetta.kosola@vaalijala.fi

Anna Lappalainen
Kuntoutuskoordinaattori
Puh. 050 389 9253
anna.lappalainen@vaalijala.fi