Kompassi

Lasten ja nuorten psykiatrinen oppilaskoti

Kompassi on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Kompassin lapsilla ja nuorilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Kompassi toimii myös lastensuojelun sijoituspaikkana erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Eetun talo toimii oppilaskoti Kompassin kodinomaisena jatkokuntoutusyksikkönä.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
  • Lapselle taataan selkeä päivärytmi ja säännöllinen, turvallinen, tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.
  • Kuntoutus ja hoito perustuvat vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle hänen kehitystään tukevia toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
  • Toiminnallinen kuntoutus sekä muut terapiamuodot tukevat kuntoutusta. Kuntoutuksen suunnittelussa on apuna moniammatillinen työryhmä.
  • Kompassin lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua.

Perhe- ja verkostotyö mahdollistavat lapselle ja nuorelle sopivien jatkomahdollisuuksien löytymisen. Kuntoutusjakson jälkeen lapsi tai nuori siirtyy kotiin, perhekotiin tai jatkokuntoutukseen.

Kompassin tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Kompassi
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 32 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Vuoksi puh. 050 3899 312
Luode puh. 050 3899 281
Eetun talo puh. 050 3899 356

Yhteyshenkilöt

Terhi Asikainen
oppilaskodin johtaja
Puh. 050 389 9467
terhi.asikainen@vaalijala.fi

Anja Vehviläinen
Anja Vehviläinen
toimintaterapeutti
Puh. 050 389 9429
anja.vehvilainen@vaalijala.fi