Koivu 3

Nuorten psykiatrinen jatkokuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Koivu 3 on Pieksämäen keskustassa omakotitalossa toimiva yövalvottu laitoskuntoutusta tarjoava kuntoutusyksikkö. Koivu 3 toimii jatkokuntoutuspaikkana 18 vuotta täyttäneille nuorille. Koivu 3:n tarkoituksena on rakentaa siltaa kuntoutuksessa olevan nuoren ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Koivu 3:n keskeinen sijainti mahdollistaa nuorten asiointiharjoittelut, vapaa-ajan vieton, sekä harrastustoiminnan kaupungin tarjoamissa palveluissa. Koivu 3:n kuntoutujat käyvät pääsääntöisesti ammatillisissa ja valmentavissa opinnoissa. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet.

Tavoitteena on, että nuoret harjaantuvat toimimaan arjessa hyvin itsenäisesti ja oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään. Koivu 3:ssa eletään lähes normaalin kodin arkea, johon kuuluu mm. ruoanlaittoa, siivousta ja pyykinhuoltoa. Oppilaskodissa on viisi paikkaa, joista yksi on pienkeittiöllä varustettu erillinen yksiö. Tässä erillisessä asunnossa nuoren kuntoutujan on hyvä harjoitella itsenäisemmän asumisen taitoja.