Koivu 4

Yli 18-vuotiaiden psykiatrinen jatkokuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Koivu 4 on Naarajärven keskustasta 2 km:n päässä sijaitsevassa omakotitalossa toimiva yö valvottu laitoskuntoutusta tarjoava kuntoutusyksikkö, jonka tarkoituksena on rakentaa siltaa kuntoutuksessa olevan nuoren aikuisen ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Koivu 4:ssä kuntoutujat opettelevat arkisten askareiden pyörittämistä sekä toimimaan ja elämään omatoimisesti. Henkilökunnalta edellytetään valmiuksia psykiatriseen kuntoutustyöhön, asiakkaiden kehitystason tuntemusta ja taitoa ohjaamiseen sekä valmiuksia tunnistaa asiakkaan psyykeen vaihteluita.

Tavoitteena on, että kuntoutujat harjaantuvat toimimaan arjessa itsenäisesti ja oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään. Monilla Koivun asiakkailla on haasteena impulsiivinen käytös ja tunteiden säätely. Koivu tarjoaa apua näihin haasteisiin (esim. ART-ryhmä ja vihanhallinta).

Koivu 4:n kuntoutujat käyvät pääsääntöisesti ammatillisissa ja valmentavissa opinnoissa. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet.

Koivu 4:ssä eletään lähes normaalin kodin arkea, johon kuuluu ruoanlaittoa, siivousta, pyykinhuoltoa ja pihanhoitoa. Oppilaskodissa on viisi paikkaa.