Koivu

Nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Kuntoutus on suunnattu 14 - 17-vuotiaille nuorille (Koivu 1, 2, ja Eetun talo) ja 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuiselle (Koivu 3 ja 4) joilla on erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia.

Koivu mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien hallintaan tarjoamme moniammatillisen työryhmän tuen. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa valmiudet mahdollisimman hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Koivu on 23-paikkainen kuntoutusyksikkö. Toimimme viidessä pientalossa, jossa jokaisella nuorella on oma huone. Koivu 1 ja Koivu 2 sijaitsevat Nenonpellossa, Koivu 3 Pieksämäen keskustassa, Koivu 4 ja Eetun talo Naarajärvellä.

 • Nuorille laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä, kuntien sosiaalitoimen ja/tai erikoissairaanhoidon sekä Vaalijalan kuntoutuksen kanssa.
 • Jokaiselle nuorelle laaditaan henkilökohtainen itsemääräämisoikeuden toteutumisen suunnitelma ja sitä päivitetään tarvittaessa.
 • RAI-arvioinnilla seurataan nuoren kuntoutusprosessin etenemistä.
 • Koivussa tarjotaan pitkä- ja lyhytaikaista kuntoutusta. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti, nuoren omia voimavarojatukien.
 • Nuorella on mahdollisuus suorittaa kuntoutusjakson aikana oppivelvollisuuttaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Kuntoutusjakson aikana teemme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa taataksemme nuorelle kokonaisvaltaista tukea elämän eri osa-alueilla.
Kuntoutukseen hakeudutaan lähetteellä. Kutsumme nuoren ja perheen tutustumiskäynnille ennen kuntoutusjakson alkamista.

Kuntoutuksen suunnittelee, toteuttaa ja arvioi moniammatillinen työryhmä

 • psykiatri
 • kuntoutusylilääkäri
 • psykologit
 • sosiaalityöntekijät
 • fysioterapeutit
 • ohjaajat
 • opettajat (perus- ja jatko-opetus
 • Koivun oma henkilökunta (erityisaloina psykiatria, vammaistyö ja nuorten kuntoutus)
 • perheterapeutti
 • seksuaaliterapeutti/seksuaaliohjaaja
 • kommunikaatio-ohjaaja

Koivun kuntoutukseen kuuluu

 • omahoitajuus
 • perhe- ja verkostotyö
 • moniammatillinen tiimityö
 • yhteisökasvatus
 • kiintymyssuhdeperusteinen viitekehys
 • neuropsykiatrinen valmennus
 • mediakasvatus
 • opiskelu ja mielekäs päiväaikainen toiminta

Koivun tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut


 

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Koivu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 28 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Koivu 1: puh. 015 783 1333, Koivu 2: puh. 050 389 9334
Koivu 3: puh. 050 389 9306
Koivu 4: puh. 044 389 9742
Eetun talo: puh. 050 389 9356

Yhteyshenkilöt

Kati Hänninen
Kuntoutuskoordinaattori (Koivu 4, Eetun talo)
Puh. 050 389 9206
kati.hanninen@vaalijala.fi

Sirpa Kakkonen
oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9713
sirpa.kakkonen@vaalijala.fi

Kati Kääriäinen
Sairaanhoitaja, vs. oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9759
kati.kaariainen@vaalijala.fi

Ilkka Moilanen
kuntoutuskoordinaattori (Koivu 1, 2, 3)
Puh. 044 389 9786
ilkka.moilanen@vaalijala.fi

Niina Valkonen
vastaava hoitaja (Eetun talo)
Puh. 044 389 9790
niina.valkonen@vaalijala.fi