Koivu

Nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Koivu on erityistä tukea tarvitsevien nuorten kuntoutusyksikkö. Koivun nuorilla on psykiatrisia, psykososiaalisia sekä oppimiseen liittyviä haasteita. Koivun tavoitteena on antaa nuorille valmiudet mahdollisimman hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Koivu toimii neljässä omakotitalossa, joista Koivu 3 sijaitsee Pieksämäen keskustassa ja Koivu 4 Naarajärvellä. Näiden yksiköiden tehtävänä on rakentaa siltaa kuntoutuksessa olevan nuoren/nuoren aikuisen ja ympäröivän yhteiskunnan välille.

Toimintaperiaatteet

  • Kuntoutuksella tuetaan nuoren sosiaalisia taitoja, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Nuori harjaantuu myös omien tunteiden käsittelyssä.
  • Elämänhallinnan taitojen tukemiseen ja oppimiseen Koivussa kuuluvat arkiaskareet, kotityöt, erilaiset vastuutehtävät ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen.
  • Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa omiin asioihinsa.
  • Jokaiselle nuorelle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä nuoren perheen, moniammatillisen työryhmän sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koivussa nuoret opiskelevat peruskouluopintojaan Sateenkaaren erityiskoulussa tai ammattiin valmentavissa opinnoissa Pieksämäellä. Nuori voi myös suorittaa varsinaisia ammatillisia opintoja oman yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti tarpeellisen tuen ja henkilökohtaisen avun turvin.

Koivun kuntoutuksen jälkeen nuoret asuvat joko kodissaan tai itsenäistymistä lisää tukevassa oppilaitoksen asuntolassa, perhekodissa tai tuetussa palveluasumisessa ja jatkavat opintopolkujaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti kotiseudullaan.

Koivun tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut


 

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Koivu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 28 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Koivu 1, puh. 015 783 1333
Koivu 2, puh. 050 389 9334
Koivu 3, puh. 050 389 9306
Koivu 4, puh. 044 389 9742

Yhteyshenkilöt

Sirpa Kakkonen
oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9713
sirpa.kakkonen@vaalijala.fi