Siekkilän jalkautuva päivätoiminta on siirtynyt osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Jalkautuva päivätoiminta Siekkilän palvelukodissa

Siekkilän palvelukodissa kaikille jalkautuvaan päivätoimintaan osallistuville asiakkaille on tehty yksilöllinen, henkilökohtainen päivätoimintasuunnitelma. Päivätoiminta Siekkilässä jalkautuu erilaisiin, kullekin mielekkäisiin ja omia tavoitteita tukeviin ympäristöihin. Päivätoiminnassa voidaan harjoitella esimerkiksi erilaisia työtehtäviä. Yhteistyötahoja, joissa asiakkaat voivat työtehtäviä harjoitella, ovat esimerkiksi seurakunta (hautausmaan siistiminen), lähikauppa (hyllyjen siistiminen, pullokoneen tyhjennys) ja toinen palvelukoti (siivoustyöt). Päivätoimintaan kuuluu myös arjentaitojen harjoittelu kotona sekä palvelukodin vuokraamassa erillisessä päivätoimintatilassa. Kotona harjoiteltavia arjen taitoja ovat esimerkiksi siivous, ruoan valmistus ja pyykkihuolto.

Päivätoimintatilassa toteutetaan pienryhmätoimintaa muun muassa ruoanlaiton muodossa. Päivätoimintatilassa käydään myös toteuttamassa yksilömuotoista päivätoimintaa. Yksilömuotoista toimintaa ovat esimerkiksi aisti-, musiikki- ja taidehetket. Palvelukodin asiakkaita käy myös musiikkiopiston järjestämässä muskarissa kerran viikossa. Kaupungin liikuntapalvelut ovat myös tärkeä yhteistyökumppani, asiakkaita osallistuu esimerkiksi kuntosali- ja uintiryhmiin. Lisäksi teemme ajoittain erilaisia retkiä. Palvelukodilla on käytössä auto, mikä mahdollistaa liikkumista kävelymatkaa pidemmälläkin sijaitseviin ympäristöihin.

Yksilökeskeinen suunnittelu ja sen erilaiset menetelmät ovat tulleet osaksi Siekkilän palvelukodin jalkautuvaa päivätoimintaa, ja niiden käyttämistä vahvistetaan edelleen. Yksilöllisen elämänsuunnittelun menetelmien avulla pyrimme tekemään näkyväksi asiakkaan omia ajatuksia ja toiveita, sekä tuemme asiakasta löytämään omia tavoitteita elämässään ja ottamaan myös vastuuta omasta elämästään. Suunnittelutyö on jatkuva prosessi, jota tehdään asiakkaan kanssa myös osana päivätoimintaa ja suunnitelmat toimivat henkilökohtaisen päivätoimintasuunnitelman lähtökohtina yhdessä Minun elämäni –suunnitelmien kanssa. Kehitämme päivätoimintaa jatkuvasti, sillä myös asiakkaiden tavoitteet ja toiveet voivat muuttua ja yksilökeskeinen suunnittelu on näin ollen keskeinen työväline myös päivätoiminnan kehittämisessä.

Siekkilän palvelukoti
Lugankatu 16
50120 Mikkeli

Puh. 044 389 9838

Yhteyshenkilöt

Miija Miettinen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 389 9640

miija.miettinen@etelasavonha.fi

Anni Torniainen

Vastaava ohjaaja

Puh. 050 389 9452

anni.torniainen@etelasavonha.fi