Hengellinen työ

Vaalijalan osaamis-ja tukikeskuksessa työskentelee kaksi pappia, joiden tehtävänä on erityistä tukeva tarvitsevien ihmisten, heidän läheistensä ja henkilökunnan tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. Osaamis- ja tukikeskuksen kirkossa (Nenonpellontie 40) järjestetään säännöllistä toimintaa. Kirkon ohjelma löytyy erillisestä liitteestä sekä Pieksämäen seurakunnan sivuilta tapahtumat osiosta. Linkki https://www.pieksamaenseurakunta.fi/tapahtumat

Papit suunnittelevat ja toteuttavat rippikouluja, retkiä sekä leirejä, pitävät keskustelu- ja toimintaryhmiä, tekevät pyydettäessä toimituksia (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen) ja toimivat asiantuntijoina hengellisyyteen ja uskontoihin liittyvissä kysymyksissä. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä osaamis- ja tukikeskuksen, asumis- ja toimintayksiköiden, paikallisseurakuntien ja esimerkiksi tukiyhdistysten kanssa.

Kun haluat jutella papin kanssa, voit ottaa itse heihin yhteyttä ja tai pyytää asumis- tai toimintayksikkösi henkilökuntaa avustamaan yhteydenotossa. Jos haluat jutella jonkin tietyn uskontokunnan edustajan kanssa, papit avustavat yhteydenotossa.

Rauni Tarvonen
Puh. 050 389 9215
rauni.tarvonen@etelasavonha.fi
Osaamis- ja tukikeskuksen lisäksi Raunin työalueena toimii Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnat sekä Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alue.

Risto Tabell
Puh. 050 558 0204
risto.j.tabell@evl.fi
ext-risto.tabell@etelasavonha.fi
Osaamis- ja tukikeskuksen lisäksi Riston työalueena toimii Pohjois-Savon hyvinvointialueen kunnat (pl. Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alue.)

Sanna Huovinen
Poissa 29.5.2023 saakka.

Yhteyshenkilöt

Sanna Huovinen

Kehitysvammapappi

Poissa 29.5.2023 asti

Risto Tabell

Kehitysvammapappi

Puh. 050 558 0204

risto.j.tabell@evl.fi tai ext-risto.tabell@etelasavonha.fi

Rauni Tarvonen

Kehitysvammapappi

Puh. 050 389 9215

rauni.tarvonen@etelasavonha.fi