Green Care Nenonpelto tarjoaa monipuolisia hyvinvointia tukevia luonto- ja eläinkokemuksia.

Green Care Nenonpelto

Vaalijalan eläin- ja luontoavusteisen toiminnan tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen erilaisten eläinten hoitoon ja niiden hyvinvointiin liittyvien tehtävien sekä monipuolisten luontokokemusten kautta. Toiminta tarjoaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia sekä lisää uskoa omiin kykyihin. Se myös vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Creen Care Nenonpellon toimintaan kuuluvat eläinavusteinen toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, puutarha-, luonto- ja erätoiminta sekä koira-avusteinen kuntoutus. Toiminta tapahtuu joko yksilö- tai pienryhmäohjauksena. Eläin- ja luontoavusteinen toiminta tapahtuu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella, lähialueiden luonnossa sekä hevostallilla Naarajärven Vilhulassa. Kaikissa toiminnoissa asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalveluyksikön ja läheisten kanssa yksiköllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään yksilöllisesti toiminnan sisältö, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Eläintoiminnassa huolehditaan alpakoiden, lampaiden, kanojen, kanien ja minipossujen päivittäisestä hyvinvoinnista ohjaajien johdolla. Tehtäviin kuuluu muun muassa eläinten ruokintaa sekä eläinten asuintilojen siivousta. Tärkeä osa on myös eläinten seurasta nauttiminen rauhallisessa ympäristössä. Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on näyttää niiden asioiden tärkeys, josta syntyy myös asiakkaan oma hyvinvointi, kuten puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo. Toiminnassa osalle asiakkaista on tärkeää eläinten ja luonnon tarjoama elämyksellisyys, toisille toiminnasta löytyy myös mielekkäitä työtehtäviä.

Vaalijalan eläintoiminnalle on myönnetty Green Care Finlandin LuontoHoiva-laatumerkki. Palvelun laatu tarkoittaa, että palvelu täyttää sille asetetut odotukset tai kriteerit.

Green Care -laadunhallinnan tarkoitus on

  • todistaa asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja tavoitteellisuus 
  • varmistaa toiminnan turvallisuus sekä
  • ympäristön kunnioittaminen ja eläinten hyvinvointi toiminnassa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sisältää tallin ja hevosten kanssa tehtäviä askareita, esimerkiksi karsinoiden siivousta, hevosten harjaamista ja niiden kanssa olemista sekä hevosten ruokinnasta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Käynneillä voidaan ratsastaa, ajaa kärryillä/reellä, käydä hevosta taluttaen kävelyretkillä

Koira-avusteisessa kuntoutuksessa liikutaan koiran kanssa luonnossa, pelataan pelejä ja rentoudutaan. Koiran avulla voidaan harjoitella myös kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Koira-avusteisesta kuntoutuksesta voi olla hyötyä myös koulunkäynnissä ja opiskelussa, liikuntaan aktivoinnissa sekä sosiaalisissa tilanteissa. Koira motivoi ja antaa positiivista palautetta. 

Puutarhatoiminnassa ympäristöä voidaan käyttää kuntoutuksen tukena kahdella tavalla; aktiivisesti toimimalla tai viherympäristöissä oleilemalla. Pelkkä oleilu puutarhaympäristöissä vähentää stressikokemuksia, palauttaa kognitiivisia kykyjä ja tuottaa positiivisia emootioita. Puutarha tarjoavat myös mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja motoristen taitojen vahvistamiseen. Aktiivinen puutarhanhoito vahvistaa omia voimavaroja, ja voi olla osa virkistystoimintaa tai kuntoutusta. 

Luonto- ja erätoiminta antaa luontokokemuksia ja -elämyksiä. Erä- ja retkeilytaitoja harjoitellaan ohjaajien tuella. Toiminnan sisältö sekä retkikohteet suunnitellaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. 

Green Care Nenonpelto
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, muuttovalmennus

Puh. 050 389 9475

Ohjaaja, eläintoiminta

Puh. 044 389 9753

Ohjaaja, eläintoiminta

Puh. 040 356 4980