Tiedotteet

Suomen ensimmäinen aistialttari otettiin käyttöön Vaalijalan kirkossa

Timo Rönkko tutustui valmiiseen
aistialttariin yhdessä Marjo-Riitta
Huuhkan kanssa Hiirenkorvapäivänä.

Aistialttari tuo kirkkovuoden teemat lähelle kaikilla ihmisen viidellä perusaistilla Vaalijalan kirkossa. Se mahdollistaa kirkkovuoden pyhä- ja juhlapäivien teemojen esittelyn niin, että myös aistivammaiset pääsevät osallisiksi messun sanomasta.

Vaalijalan aistialttari on betonista ja lasista rakennettu sivualttari, joka koostuu vitriineistä, syvennyksistä sekä pitkistä kaiteista, joiden taakse tulee kirkkovuoden teemojen mukaan vaihtuvia kosketeltavia esineitä, pistekirjoitusta sekä tuoksuja, kuten mirhaa, salviaa ja suitsuketta. Kaiuttimien kautta voi kuunnella musiikkia sekä muita ääniä. Alttarin teemana on Matka.

”Ajatuksen aistialttarista esittivät vuosi sitten Vaalijalan seurakunnan jäsen Timo Rönkkö ja hoitaja Marjo-Riitta Huuhka. Ideasta innostuttiin ja uusi alttari otettiin käyttöön Nenonpellon perinteisessä Hiirenkorvapäivässä toukokuussa”, kertoo kehitysvammapappi Sanna Hynninen.

Alttaria on ideoitu yhdessä Vaalijalan väen kanssa. Mukaan pääsivät kaikki halukkaat. Vaalijalan papit Sanna Hynninen ja Matti Pehkonen ovat toimineet teologisina asiantuntijoina. Alttarin on suunnitellut arkkitehti Severi Blomstedt, joka on Nenonpellon rakennusten arkkitehdin Aulis Blomstedtin poika. Alttarin teknisestä toteutuksesta on vastannut kuvanveistäjä Pertti Kukkonen ja Betonipallas Oy.

”Tehtävä oli mielenkiintoinen. Haastavinta oli yhdistää eri elementit, kuten ääni, valot ja kosketeltava osat niin, että alttarin arvokkuus kuitenkin säilyy”, sanoo Severi Blomstedt.

Alttarin esineillä vahvaa symboliikkaa

”Luterilaista kirkkoa pidetään sanan kirkkona, mutta Jumala puhuu meille kaikilla aisteilla. Siksi tällainen alttari on tarpeen ja suorastaan välttämätön Vaalijalassa”, kiteyttää alttarin ajatuksen Sanna Hynninen.

Osa esineistä on paikallaan pysyvästi. Tällaisia ovat mm. palmunoksa, piikkipensaan oksa, orjantappura ja öljylamppu.

Vahvaa symboliikkaa on myös Sortavalan hiekalla ja siihen painetuilla Vaalijalan ensimmäisen papin Kirsti-Maija Paanasen jalanjäljillä. Alttariin tulee lisäksi kaksi kivilaattaa, jotka ovat samasta maaperästä, mistä arvellaan olevan Mooseksen laintaulujen.

”Kaikessa on pyritty aitouteen. Alttarin avajaisissa teemana oli luomakunta ja silloin aistittavana oli mm. sammalta, lampaan villaa, kukkia ja lintujen ääniä”, kertoo kehitysvammapappi Matti Pehkonen.

Vaalijalan kirkon aistialttari on jokaisen kirkossa kävijän koettavissa ja kokeiltavissa. Suunnittelussa on otettu huomioon pyörätuolilla liikkuvat.

Kirsti-Maija Paananen painoi jalanjalkensä Sortavalan hiekkaan Pertti Kukkosen avustamana.
Antiikkinen öljylamppu on peräisin noin vuodelta 100.

  • 27.05.2017