Tiedotteet

Vaalijalan koronatiedote 17.8.2020

Vaalijala on toteuttanut epidemiatorjunnassa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä ja suosituksia. Palvelujen ostajien omia ohjeita on noudatettu mahdollisuuksien mukaan. Vaalijala on antanut kevään korona-ajasta selvityksen Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Selvitys keskittyi tahdosta riippumattoman hoidon toteuttamiseen.

Asiakkaiden ja läheisten suhtautuminen suojaamistoimenpiteisiin on ollut pääosin ymmärtävää ja asioihin on sopeuduttu kärsivällisesti. Ilo rajoitusten purkamisesta alkukesästä oli suuri. Elokuun aikana yleinen epidemiatilanne on Suomessa heikentynyt, joka on johtanut torjuntatoimenpiteiden kiristymiseen myös Vaalijalassa. Kaikessa palvelutoiminnassa on otettu käyttöön kasvomaskit tai visiirit henkilökunnalle. Ryhmätoiminnat tullaan järjestämään kohtaamisten määrä minimoiden. Yhteistyössä läheisten kanssa noudatetaan hygieniaa ja turvavälejä, yhteydenpitoa ei rajoiteta. Etäneuvotteluja toteutetaan kaikessa toiminnassa silloin, kun ne ovat mahdollisia.

Vaalijalassa on valmistauduttu tarvittaessa ottamaan käyttöön valtakunnallisesti tarpeelliseksi katsotut muut suojaamis- ja rajoitustoimenpiteet.

Uusia tartuntoja ei ole henkilökunnassa tai asiakkaissa todettu.

Korona-aika on vaikuttanut jäsenkuntien palvelujen ostoon voimakkaimmin tekemisen palveluissa. Tilapäishoidon kysyntä laski myös keväällä. Vaalijalan kokonaistalous on kestänyt tulojen menetykset ja lisääntyneet kustannukset. Tasapainottava tekijä on ollut valtakunnallisten kuntoutuspalvelujen kysynnän kasvu.

Terveisin

Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja

  • 17.08.2020