Farmaseutti

Farmaseutin tehtävään kuuluu lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan vammaispalveluiden kaikissa yksiköissä. Farmaseutti Meeri Kimonen vastaa sekä Nenonpellon että avopalveluiden yksiköiden lääkkeisiin liittyvistä asioista, esim. lääkeneuvonta, lääkehoitoprosessin kehittäminen, lääkehoitosuunnitelmat  sekä henkilökunnan lääkelupiin liittyvät asiat. Farmaseutti tekee lisäksi lääkehoidon tarkistuksia ja arviota Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen asiakkaille.

Farmaseutti valmistelee rokotteita.

Nenonpoli, farmaseutti
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Farmaseutti

Puh. 050 389 9487