Ensiapu

Hätätilanteessa soitto 112.

Jos tilanne on kiireellinen, mutta ei vaadi välitöntä ensiapua, Nenonpolin sairaanhoitaja auttaa hoidon tarpeen arvioimisessa ja konsultoi lääkäriä tarvittaessa. Iltaisin ja viikonloppuisin yhteys Pieksämäen sairaalan päivystykseen p. 044 799 5546 tai päivystysapuun 116 117. 

Nenonpolilta löytyy opastava defibrillaattori ja ensiapupakki sekä hapen antoon tarvittavat laitteet. Opastavat defibrillaattorit löytyvät myös Nurmelasta, Kaislasta, Erannosta ja Sateenkaaren koululta.

Nenonpolin defibrillaattori.

Nenonpoli, ensiapu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Minna Pessa

Sairaanhoitaja, hygieniahoitaja

Puh. 050 389 9241

minna.pessa@etelasavonha.fi