Eetun talo

Eetun talo on kodinomainen, viisipaikkainen 14 - 17-vuotiaille nuorille suunnattu nuorten jatkokuntoutusyksikkö. Eetun talo sijaitsee omakotitaloalueella ja tarjoaa nuoren kasvulle ja kehitykselle rauhallisen ja turvallisen ympäristön. Kuntoutuksen aikana tuetaan nuorten osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan ja tuetaan heidän omatoimisuus- ja elämänhallinnan taitojaan kohti itsenäistymistä aikuisen tukea pikkuhiljaa vähentäen.

Eetun talolla eletään mahdollisimman tavanomaista arkea, johon kuuluu koulu tai muu päivätoiminta, kodinaskareet, asioinnin harjoittelu, harrastukset ja muu vapaa-ajanvietto. Nuoret suorittavat oppivelvollisuuttaan Sateenkaaren erityiskoulussa, suorittavat jatko-opintoja tai osallistuvat yksilöllisesti toiminnalliseen kuntoutukseen. Harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa pyritään hyödyntämään kaupungin tarjoamia palveluita.

Eetun talon toiminta perustuu yhteisöhoidon periaatteisiin ja yhteisökokouksissa suunnitellaan yhdessä arjen asioita ja koko Eetun talon toimintaa. Panostamme toiminnallisuuteen; järjestämme leirejä, retkiä ja perheiden tapahtumia, joita suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Toimintaa suunnitellaan asiakaslähtöisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Jokaisella nuorella on omahoitaja, joka huolehtii nuoren asioiden hoitamisesta ja yhteydenpidosta läheisten kanssa. Tuemme perheiden osallisuutta osana nuoren kuntoutusta.