Avain

Nuorten autistien kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Avain tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista sekä intervallikuntoutusta autismin kirjon nuorille. Tavoitteena on, että nuoret kuntoutuvat yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi riittävän tuen avulla.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista, kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutus perustuu yksilöllisiin, strukturoituihin kuntoutusohjelmiin, erilaisiin puhetta tukeviin kommunikointimenetelmiin ja vaihtoehtoisiin kommunikaatioihin ja fyysiseen sekä visuaaliseen tukeen.
  • Keskeistä on selkeä, säännöllinen sekä turvallinen päivä- ja viikko-ohjelma.
  • Päätavoitteena on nuoren mahdollisimman itsenäinen ja mielekäs aikuisuus. Tähän pyritään tukemalla ja rohkaisemalla itsenäistymisessä sekä avohoitoon kuntoutumisessa.
  • Kuntoutuksessa käytetään hyväksi ajankohtaisimpia autistien kuntoutusmenetelmiä, jotka pohjautuvat tutkittuun ja kokeiltuun tietoon.

Kuntoutuksen aikana nuorella on mahdollisuus käydä koulun Sateenkaaren erityiskoulussa. Peruskoulun päättäneet saavat toisen asteen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta.

Lyhytkestoisessa kuntoutuksessa olevat osallistuvat joko perusopetukseen tai käyttävät autismiohjaus Aikovan palveluja.

Iltaisin ja viikonloppuisin Avaimessa harjoitellaan arkielämän taitoja ja pyritään löytämään nuorelle yksilöllistä ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia.

Kuvia / Avain

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Avain
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 33 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9313

Yhteyshenkilöt

Riitta Heikkinen
oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9626
riitta.heikkinen@vaalijala.fi