Avain

Nuorten autistien kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Avain tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista sekä intervallikuntoutusta sekä kuntouttavaa päivähoitoa autismin kirjon nuorille. Tavoitteena on, että nuoret kuntoutuvat yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi riittävän tuen avulla.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista, kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutus perustuu yksilöllisiin, strukturoituihin kuntoutusohjelmiin, erilaisiin puhetta tukeviin kommunikointimenetelmiin, vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin ja fyysiseen sekä visuaaliseen tukeen.
  • Keskeistä on selkeä yksilöllinen yhdessä suunniteltu päivä-, ilta- ja viikko-ohjelma.
  • Huomioidaan nuoren itsemääräämisoikeus.
  • Päätavoitteena on nuoren mahdollisimman itsenäinen ja mielekäs aikuisuus. Tähän pyritään tukemalla ja rohkaisemalla itsenäistymisessä sekä avohoitoon kuntoutumisessa.
  • Kuntoutuksessa käytetään hyväksi ajankohtaisimpia autistien kuntoutusmenetelmiä, jotka pohjautuvat tutkittuun ja kokeiltuun tietoon.

Kuntoutuksen aikana nuorella on mahdollisuus käydä Sateenkaaren erityiskoulussa. Peruskoulun päättäneet voivat saada Seurakuntaopiston vapaan sivistystyön koulutusta tai opiskella Ammattiopisto Spesiassa.

Lyhytkestoisessa kuntoutuksessa olevat osallistuvat joko perusopetukseen tai käyttävät autismiohjauksen tai muita nuorelle soveltuvia kuntoutuksen palveluja.

Iltaisin ja viikonloppuisin Avaimessa harjoitellaan arkielämän taitoja ja etsitään nuorelle yksilöllistä ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Avain
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 33 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9313

Yhteyshenkilöt

Sari Lehmusoksa
Kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9648
sari.lehmusoksa@vaalijala.fi

Mirka-Maria Sedergren-Hamunen
Kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9774
mirka-maria.sedergren-hamunen@vaalijala.fi