Arvot

Vaalijalan arvojen tausta

Vaalijalan juuret ovat pitkät ulottuen Sortavalaan ja vuoteen 1907. Perustajansa Otto Aarnisalon ajatuksia oli muun muassa, että työtä on tehtävä äänettömän hädän puolesta ja työ on aloitettava hädän äärimmäisestä päästä. Tänä päivänä hätä ilmenee asiakkaan äärimmäisessä käyttäytymisessä tai perheen uupumisessa.

Kommunikaatio on yksi keskeisistä asioista työssä vammaisten kanssa. Ymmärretyksi tuleminen ja ympärillä tapahtuvan ymmärtäminen on ihmisoikeus. Vaalijala keskittyy asiakkaisiin, jotka eivät saa yleisistä palveluista, sitä mitä he sillä hetkellä tarvitsevat. Tämä edellyttää aktiivista kehityksen seuraamista ja siihen vaikuttamista sekä yhteydenpitoa eri sidosryhmien kanssa.

Vaalijalan kolme arvoa

Ymmärtäminen ja vuorovaikutus
Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi ja ymmärtää, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Silloin kun puhetta ei ole, puhetta korvaavat muut kommunikaatiokeinot. Vaalijalassa ihminen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi niin jokapäiväisissä tilanteissa kuin elämän taitekohdissa. Hänen tahtoaan kunnioitetaan ja sitä tuetaan.

Vastuullisuus
Vaalijala tarjoaa palveluja luotettavasti ja pitkäjänteisesti julkisena palvelujen tuottajana. Asiakas voi luottaa siihen, että palvelut ovat sisällöltään harkittuja, räätälöityjä ja niiden saatavuus on hyvä. Palvelujen sisällöllinen hyöty jää asiakkaalle ja taloudellinen hyöty Vaalijalan toiminta-alueelle.

Osaavuus
Vaalijala on kerryttänyt palveluosaamistaan yli sata vuotta ja toimii kehitysvamma-alan osaamisen ylläpitäjänä ja kehittäjänä valtakunnallisesti. Osaavuus toteutuu kykynä vastata vaativiin kuntoutus- ja palvelutarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Vaalijalan arvot