Arki Pisassa

Pisan palvelukodilla on kolme asukkaiden nimeämää ryhmäkotia: Pisakolo, Pisara sekä Rivari. Asukkaat kokoontuvat säännöllisesti yhteisöpalavereihin, joissa keskustellaan, suunnitellaan tulevaa ja sovitaan yhteisistä asioista.

Asumisen arkea rytmittävät työpäivät Koivikon ja Pisatuotteen toimintakeskuksella tai kotiaskareiden hoitaminen Pisalla.

”Olen viihtynyt hyvin. Minulla on mukava asunto, jossa katson televisiota ja luen lehtiä. Tykkään käydä myös ulkoilemassa”, kertoo Niilo Väätäinen.

Vaihtelua arkeen tuovat ulkoilu, asiointi, harrastukset, saunominen ja läheisten tapaamiset. Pisan toimintatilassa on asukkaiden käytössä tietokone nettiyhteydellä. Tila antaa hyvät puitteet myös monenlaiselle yhteiselle tekemiselle.

Kansalaisopiston piireihin on helppoa osallistua. Palvelukodilla vierailee mm. säännöllisesti kaverikoira.

”Minä tykkään koirista. Kotona oli aina koiria. Kivahan se on, että täälläkin käy koiria kylässä”, toteaa Eira Niskanen kaverikoiran vieraillessa Pisalla.

Palvelukodilta lähdetään usein ulos, ja usein silloin osallistutaan porukalla johonkin kiinnostavaan tapahtumaan. Omalla porukalla luodaan juhlapyhistä ja merkkipäivistä mieliinpainuvia tapahtumia. Retkiä ja pidempiäkin matkoja toteutetaan toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Kuvia / Pisa