Ankkuri

Autismin kirjon lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Ankkuri tarjoaa turvallisen ympäristön ja moniammatillisen työryhmän tuen erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Keskeisenä kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen ja ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksellisesti kommunikoiva lapsi tai nuori. Ankkuri tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista sekä intervallijaksoin toteutettavaa kuntoutusta. Oppilaskoti toimii kolmessa pienryhmässä, joissa jokaisella lapsella on oma huone.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa. Yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.
  • Lapsen omien vahvuuksien tukeminen ja  korostaminen kuntoutuksessa. Lapsen tai nuoren omien mielenkiinnon kohteiden tarjoaminen ja kartoittaminen. Tavoitteena itsetunnoltaan vahva lapsi tai nuori, jolla on mielekästä vapaa-ajan toimintaa tai harrastus.
  • Tuetaan ja kehitetään lapsen yksilöllistä kommunikointia.
  • Vuorokausirytmiä ja toimintoja jäsennetään ja selkeytetään visuaalisen tuen keinoin.
  • Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on apuna moniammatillinen työryhmä.
  • Keinoja käytöksen haasteisiin etsitään tiiviissä yhteistyössä perheen, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle hänen kehitystään tukevia toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
  • Ankkurin lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua.

Ankkurin tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

Kuvia / Ankkuri

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Ankkuri
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 31 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9304

Yhteyshenkilöt

Hanne Lindell
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9781
hanne.lindell@vaalijala.fi

Piia Suihkonen
Oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9666
piia.suihkonen@vaalijala.fi