Ankkuri

Lasten ja nuorten autismikuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Ankkuri tarjoaa turvallisen ympäristön ja moniammatillisen työryhmän tuen erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Keskeisenä kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen ja ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksellisesti kommunikoiva lapsi tai nuori.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallinen ympäristö, jossa lapsen tai nuoren on mahdollista oppia ja kehittyä yksilöllisesti.
  • Toimivan kommunikointikeinon löytäminen sekä kommunikoinnin kehittäminen. Apuna visualisointi sekä selkeät päivä- ja viikko-ohjelmat.
  • Käytössä vaihtoehtoiset kommunikaatiokeinot, kuten esine- ja kuvasymbolit, tietokoneavusteinen kommunikaatio, kirjoitetut viestit ja tukiviittomat.
  • Keinoja käytöksen haasteisiin etsitään tiiviissä yhteistyössä perheen, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
  • Tavoitteena on, että lapsi tai nuori nähdään perheensä ja lähiympäristönsä täysivaltaisena jäsenenä.
  • Ankkurin lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua.

Ankkuri tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista sekä intervallijaksoin toteutettavaa kuntoutusta. Oppilaskoti toimii kolmessa kolmepaikkaisessa pienryhmässä, joissa jokaisella lapsella on oma huone.

Ankkurin tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

Kuvia / Ankkuri

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Ankkuri
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 31 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1304

Yhteyshenkilöt

Arja Kröger
oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9666
arja.kroger@vaalijala.fi