Aistitupa

Aistituvan kuntoutuksen keskiössä on asiakas itse. Tavoitteena on asiakkaan omien vahvuuksien, toimintakyvyn, osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen hänen omassa arjessa. Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman kuntoutus- tai asumispalveluyksikön ja läheisten kanssa yksiköllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Siinä määritellään yksilöllisesti toiminnan sisältö, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Aistituvalla voi osallistua päiväaikaiseen toimintaan sekä aisti- ja rentoutustoimintaan. Tila on esteetön, kaunis ja eri aistein koettava eli multisensorinen. Ympäristö auttaa myös sulkemaan pois aisteja kuormittavia asioita, kuten esimerkiksi häiritsevän melun ja hälyn, kirkkaat valot ja värit sekä liikkeen.

Päiväaikaista toimintaa toteutetaan Aistituvalla yksilöohjauksena sekä pienryhmissä. Toiminta voi koostua erilaisista pöytätason tehtävistä vuorovaikutteisiin aistiharjoituksiin sekä sosiaaliseen pienryhmätoimintaan. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan mm. musiikkituokioita ja hengellistä toimintaa. 

Aistituvan aisti- ja rentoutustoiminnan tarkoitus on auttaa uusien asioiden omaksumisessa, tunteiden vahvistamisessa, luovuudessa, rohkaistumisessa, mielikuvituksessa sekä kiireen ja paineen tunteen vähentämisessä. Toiminta vahvistaa asiakkaan oman elämän osallisuutta ja hyvinvointia.

Aisti- ja rentoutustoiminnassa keskeisiä menetelmiä ovat multisensorisen työn ja neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät, voimauttava vuorovaikutus sekä myönteinen kosketus. Lisäksi käytössä ovat Rockingchair-keinutuoli, Akvasense-patja, Zero body -kuivakelluntalaite, aisti- ja rentoutustuokiot sekä mielikuvamatkat, teemalliset elämyshuoneet ja kesäisin aistipuutarha. 

Aistituvalla tärkeintä on ihmisen aito kohtaaminen. Aidon kohtaamisen kautta arki voi muuttua paremmaksi. Jokainen tarvitsee toisen ihmisen ja ympäristön kosketusta.

Kuvia

Aistitupa
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1264

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja 1, Aistitupa

Puh. 050 389 9289

Ohjaaja 2, Aistitupa

Puh. 050 389 9264

Ohjaaja 3, Aistitupa

Puh. 040 481 6085