Aikuisten kuntoutusyksiköt

Vaalijalan kuntoutusyksiköt tarjoavat erityistä tukea tarvitseville henkilöille tarpeenmukaista, yksilöllistä kuntoutusta ja tukea, elämänläheisiä palveluita elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tilanteenarviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kuntoutuksessa, sen suunnittelussa ja toteutuksessa on keskiössä kuntoutuja ja oman kodin sekä toimintaympäristön verkosto.

Kuntoutustarve voi lähteä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikatiivisista sekä koulunkäyntiin, työhön tai muuhun päiväaikaiseen toimintaan liittyvistä erityisen tuen tarpeista tai kriisiytyneestä elämäntilanteesta.

Kuntoutusta arvioidaan RAI-arvioinnilla.

Kuntoutuksen yhteistyötiimeihin kuuluvat

Palveluiden piiriin voi hakeutua ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöhön. Lisätietoa palveluista voi kysyä suoraan kuntoutusyksiköiden esimiehiltä. Vaalijalan palveluihin ohjaudutaan oman kunnan sosiaalipalveluiden kautta tai terveydenhuollon lähetteellä.