Aihepankki

 • Teknologien hyödyntäminen päivä- / työtoiminnassa / asumispalveluissa
 • Taidekasvatus
 • Somen käyttö
 • Vaikeavammaisten päiväaikaisen tekemisen sisältö / vuorovaikutus / IMO
 • IMO
 • LEAN-ajattelu
 • Vapaa-ajan avustajan rooli asiakkaan elämässä
 • Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen menetelmät
 • Aistitoiminnan kartoittaminen asumispalveluissa
 • Digitalisaatio: omaisten kanssa tehtävä työ
 • Läheisen IMO-opas
 • Työkalupakki: kuinka asiakkaan ääni saadaan selville IMO asiassa (kommunikaatio haasteissa)
 • Selkokielinen ohje henkilöstölle kommunikaatio välineiden (digi) käyttöön
 • Tyhy-toiminnan vaikuttavuus Vaalijalan kuntayhtymässä

Lisätietoja aiheista antavat: